Koneiden huollot

KL-Tek Oy on erikoistunut puu-, alumiini- ja lasiteollisuuden laitehuoltoihin. 

Koneiden huollot sovitusti suunnitelmien mukaan

KL-Tek Oy palvelee monipuolisesti puu-, alumiini- ja lasiteollisuuden yrityksiä koneiden huollossa. Olemme erikoistuneet ennakoivaan kunnossapitoon. Huolehdimme sovitusti asiakkaidemme koneista ja laitteista, jotta he voivat keskittyä olennaiseen. Hoidamme tarvittavat huoltotoimenpiteet luotettavan ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

Ennakoivaa kunnossapitoa

Ennakoiva kunnossapito ja huolto ovat olennainen osa tuotannon tehokkuutta. Ennakoivan kunnossapidon tavoitteena on kartoittaa ja paikantaa mahdolliset alkavat viat ja hoitaa ne kuntoon ennen rikkoutumista tai suurempaa tuotantohäiriötä aiheuttavaa vikaa.

Säännölliset kausihuollot

Teemme kausiluonteisia, määräajoin suoritettavia laajempia huoltotoimenpiteitä. Kun koneet huolletaan suunnitelmien mukaan säännöllisesti, parantaa se tuottavuutta ja käytettävyyttä sekä säästää kustannuksissa, kun yllättävät viat vähenevät.