Teollisuuden laitekorjaukset ja varaosat

KL-Tek Oy on erikoistunut puu-,  alumiini- ja lasiteollisuuden laitekorjauksiin. Varaosapalvelu on osa kunnossapitopalveluamme. Palvelemme asiakkaitamme Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa.

 

Korjaukset osana kunnossapitoa

Korjaustoimenpiteet ovat osa teollisuuden laitteiden kunnossapitokokonaisuutta. KL-Tek Oy tarjoaa osana teollisuuden kunnossapitoa myös koneiden ja laitteiden korjaavaa kunnossapitoa puu-, alumiini- ja lasiteollisuuden kunnossapitotarpeisiin. Korjaava kunnossapito koostuu häiriöiden korjauksista, kunnostamisesta ja laitteiden kuntoon perustuvasta, ennakkoon suunnitelluista korjaustoimenpiteistä. Varaosapalvelu kuuluu kunnossapitopalveluumme. 

Häiriökorjaukset

Häiriökorjaustoimenpiteillä nimensä mukaisesti tehdään tarvittavat korjaustyöt, jotta vikaantunut laite saadaan takaisin toimintakuntoiseksi. Häiriökorjauksella varmistetaan myös, että korjauskohde on käyttöturvallisuudeltaan alkuperäiseen verrattavassa kunnossa.

Välittömässä häiriökorjauksessa toimenpiteet suoritetaan aina heti, kun vika havaitaan ja tavoitteena on toimintakunnon välitön palauttaminen tai vian aiheuttamien seurausten minimointi. Siirretyssä häiriökorjauksessa korjaustoimenpiteiden ajoittamisessa huomioidaan tuotannon aikataulun sovittaminen korjauksen suorittamiseen. Varaosapalvelumme avulla korjaustoimenpiteet saadaan suoritettua sujuvasti.

Laitteiden ja koneiden kunnostaminen

Kunnostamiskorjauksessa on tarkoitus tehdä tarvittavat korjaukset, jotta kuluneet ja mahdollisesti jopa käytöstä poistetut kohteet saadaan korjattua takaisin käyttökuntoiseksi.

Kunnostamisella voidaan saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa näin kannattavuutta, kun vältytään uusien laitteiden hankinnasta aiheutuvilta kustannuksilta. Varaosapalvelumme avulla laitteiden kunnostamiseen tarvittavat osat saadaan sujuvalla aikataululla käyttöön ja kunnostyö etenee joutuisasti eteenpäin.

 

Suunnitellut korjaukset

Kunnonvalvonnan avulla on tarkoitus kartoittaa korjaustoimenpiteiden ja -tarpeiden osalta tarvittavaa tietoa korjaussuunnitelman laatimiseksi. Laitteen kuntoon perustuvassa, suunnitellussa korjauksessa käytetään lisäksi tarkastuksissa ja aistinvaraisesti havainnoitua tietoa korjaustarpeesta. Näiden tietojen avulla suunnitellaan tarvittavat korjaustoimet ja ajankohta.

Ajankohdan määrittäminen ja sovittaminen tuotantoaikatauluihin on tuottavuuden ja kustannusten hallinnan osalta tärkeää. Varaosapalveluamme hyödyntämällä korjaustoimenpiteet saadaan suoritettua jouhevasti aikataulujen mukaan.

KL-Tek Oy 

Olemme asiantuntevaan teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut yritys.

Tarjoamme puuteollisuuden, lasiteollisuuden ja alumiiniteollisuuden koneiden huolto-, korjaus- ja asennuspalveluita.

Palvelemme asiakkaitamme Uudenmaan ja Etelä-Suomen alueella.

Mittavissa projekteissa olemme toimineet myös koko Suomessa.